Honden Speeltjes .nl

Shop

Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe honden-speeltjes.nl (de “Site” of “wij”) uw Persoonlijke Informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

Verzamelen van Persoonlijke Informatie

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site, en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. Wij kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen wij naar alle informatie die een individu op unieke wijze kan identificeren (inclusief de informatie hieronder) als “Persoonlijke informatie”. Zie de lijst hieronder voor meer informatie over welke Persoonlijke Informatie wij verzamelen en waarom.

Apparaat informatie

Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen, en hoe u omgaat met de Site.

Doel van het verzamelen: om de Site nauwkeurig voor u te laden, en om analyses over het gebruik van de Site uit te voeren om onze Site te optimaliseren.
Bron van verzameling: Automatisch verzameld wanneer u onze Site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels.

Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerkers.

Bestelinformatie

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, afleveradres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, Paypal-accountinformatie, enz.), e-mailadres en telefoonnummer.

Doel van het verzamelen: om producten of diensten aan u te leveren om onze overeenkomst na te komen, om uw betalingsinformatie te verwerken, de verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te bezorgen, met u te communiceren, onze bestellingen te screenen op potentiële risico’s of fraude, en wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u te voorzien van informatie of reclame met betrekking tot onze producten of diensten.

Bron van verzameling: bij u verzameld.

Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerkers.

Informatie over klantenondersteuning

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, afleveradres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, Paypal-accountinformatie, enz.), e-mailadres en telefoonnummer.

Doel van verzameling: om klantenondersteuning te bieden.

Bron van verzameling: bij u verzameld.

Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerkers.

Concreet kan de verwerking van persoonsgegevens onder meer worden toegepast

– om inzicht te krijgen in het profiel van een klant en om overeenkomsten te sluiten;
– om gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden;
– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– om diensten te leveren;
– voor communicatie;
– om producten en diensten te verbeteren
– om vragen van klanten te behandelen;
– veiligheid en geschillenbeslechting;
– om controles uit te voeren op crediteuren en debiteuren
– voor audits;
– om de algemene strategie en het beleid te bepalen (via sectoroverschrijdende analyse).

Voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen wij ook gegevens van derden.

Minderjarigen

De Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonlijke Gegevens van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om te vragen deze te verwijderen.

Delen van Persoonlijke Informatie

Wij delen uw Persoonlijke Informatie met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.

Gedragsreclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonlijke Informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie aan te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld:
Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Wij delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Sommige van deze gegevens verzamelen en delen we rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarvoor u toestemming kunt geven, afhankelijk van uw locatie).
Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door:

 • FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Bovendien kunt u zich voor sommige van deze diensten afmelden door het afmeldingsportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/.

Gebruik van Persoonlijke Informatie

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten aan u te verlenen, waaronder: het te koop aanbieden van producten, het verwerken van betalingen, het verzenden en afhandelen van uw bestelling, en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Wettelijke basis

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtmatige grondslagen:

Uw toestemming;
De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
Om uw vitale belangen te beschermen;
Om een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang;
Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

Bewaring

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, zullen wij uw Persoonlijke Informatie bewaren voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt deze informatie te wissen. Voor meer informatie over uw recht op wissing, zie het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder.

Automatische besluitvorming

Als u een inwoner bent van de EER, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

Wij doen niet aan volledig geautomatiseerde besluitvorming die een rechtsgevolg of anderszins significante gevolgen heeft met gebruikmaking van klantgegevens.
Onze verwerker maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming ter voorkoming van fraude die geen rechtsgevolgen of anderszins significante gevolgen voor u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

 • Tijdelijke denylist van IP-adressen die in verband worden gebracht met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze denylist blijft een klein aantal uren bestaan.
 • Tijdelijke denylist van creditcards die in verband worden gebracht met geweigerde IP-adressen. Deze denylist blijft een klein aantal dagen bestaan.

Uw rechten

GDPR

Als u een inwoner bent van de EER, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactinformatie.
Uw Persoonsgegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens overgebracht naar landen buiten Europa voor opslag en verdere verwerking, waaronder Canada en de Verenigde Staten.

CCPA

Als u inwoner bent van Californië, hebt u het recht op toegang tot de Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren (ook bekend als het ‘Recht op Kennisname’), om deze over te dragen aan een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.
Als u een gemachtigde agent wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze Site bezoekt. Wij gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, reclame-, en social media- of inhoudscookies. Cookies maken uw browse-ervaring beter door de website in staat te stellen uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals login en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of wanneer u van de ene pagina naar de andere surft. Cookies verschaffen ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het de eerste keer is dat ze de website bezoeken of dat ze een frequente bezoeker zijn.
Wij gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren en om onze diensten aan te bieden.
Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de winkel
Naam
Functie
_ab
Gebruikt in verband met toegang tot admin.
_secure_session_id
Wordt gebruikt in verband met navigatie door een winkelpui.
winkelwagen
Gebruikt in verband met winkelwagen.
winkelwagen_sig
Gebruikt in verband met afrekenen.
winkelwagen_ts
Wordt gebruikt in verband met uitchecken.
kassa_token
Wordt gebruikt in verband met uitchecken.
geheim
Wordt gebruikt in verband met uitchecken.
secure_customer_sig
Wordt gebruikt in verband met de klantenlogin.
storefront_digest
Wordt gebruikt in verband met klantenlogin.

Rapportage en analyse

Naam
Functie
_tracking_toestemming
Voorkeuren voor tracering.
_landing_pagina
Landingspagina’s traceren
_orig_referrer
Landingspagina’s traceren

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een “persistent” of een “session” cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met surfen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn persistent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.
U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt kiezen of u cookies al dan niet accepteert via uw browserinstellingen, vaak te vinden in het menu “Extra” of “Voorkeuren” van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites als www.allaboutcookies.org.
Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies niet volledig kan voorkomen dat wij informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in de sectie “Gedragsadvertenties” hierboven.
Niet bijhouden
Omdat er in de sector geen overeenstemming is over hoe te reageren op “Do Not Track”-signalen, wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.
Wijzigingen
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Contact

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen hebt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hallo@honden-speeltjes.nl of per post via de onderstaande gegevens:
Reinald van Gelrestraat 8, 6118AE, Nieuwstadt, Nederland
Laatst bijgewerkt: 27-10-22
Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare